ЛИРА нуди можност за производство на светилки по нарачка на следните начини:

1. Модификација на одреден сериски производ
   - Услов за изготвување понуда: писмено барање понуда (преку e-mail) со опис за бараното и минимална количина 10 пар
 

2. Производство на нов тип светилка со конкретно барање
   - Услов за изготвување понуда: писмено барање понуда (преку e-mail) со конкретна спецификација и барана количина

3. Производство на нов тип светилка со опис за потребите на осветлувањето
   - Услов за изготвување понуда: писмено  барање понуда (преку e-mail) со детален опис на потребите за осветлување 

Мени