Повеќе од 20% од вработените во ЛИРА се дипломирани инженери. Со комбинација од знаење, волја, идеи, искуства и креативност, инженерингот во ЛИРА нуди едноставни решенија за комплексни прашања:

- Управување со системи за осветлување (DALI протокол)

- Анализирање на електрична енергија

- Креативни решенија за осветлување

- Илуминација на билборди со LED

- Мерење на сјајност на сообрајќајници

Мени