За нас

Историја на компанијата

ЛИРА е основана како фирма на 7 Јануари 1991 година. Уште од самиот почеток е ориентирана да ги задоволи потребите на коминтентите од областа на електриката. За таа поставена цел ги развивме сите сегменти од оваа област: производство, услуги и трговија.

Во 1997 година, ЛИРА е соосновач на фирмата СЕЛЕКТРА за производство на светилки. Во 2000 година, ЛИРА станува доминантен основач и фирмата се преименува во СЕЛЕКТРА-ЛИРА. На 14.04.2014 година, СЕЛЕКТРА-ЛИРА се преименува во ЛИРА ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ.

ЛИРА располага со сопствен продажен, магацински и производствен простор. Во фирмата има 20 вработени од 25% се дипломирани инженери.

Со своите капацитети, нашите кооперанти и добрите деловни односи со домашните и странските компании, ЛИРА оствари над 1000 референци од областа на услугите во електриката.

Со се што е напредно од областа на електриката, продолжуваме понатаму...

ЛИРА доо - Скопје, Македонија

Мени